Önce Güvenlik: Isı İzleme Tasarımında Tehlikeli Alan Sınıflandırmaları

Önce Güvenlik: Isı İzleme Tasarımında Tehlikeli Alan Sınıflandırmaları

Önce Güvenlik: Isı İzleme Tasarımında Tehlikeli Alan Sınıflandırmaları

Sanayi operasyonları alanında, özellikle patlayıcı atmosferlerin ciddi riskler oluşturabileceği ortamlarda güvenlik büyük önem taşır. Isı izleme tasarımları oluştururken, tehlikeli alan sınıflandırmalarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması hayati derecede önemlidir. Bu anlayış, ısı izleme sistemlerinin güvenlik standartlarını korumak ve potansiyel tehlikeleri önlemek için titizlikle tasarlanmasını sağlar. Bu yazıda, tehlikeli alan sınıflandırmalarının inceliklerini, özellikle Bölgeler ve Bölümler üzerinde odaklanarak, ısı izleme sistemi tasarımına derinlemesine etkilerini açacağız.

 

Sınıf/Bölüm Sistemi: Kısa Bir Genel Bakış

Kuzey Amerika'da, Sınıf/Bölüm Sistemi, tehlikeli bölgeleri tanımlamak için temel bir yapıdır. Bu yapı, Sınıflar ve Bölümler olmak üzere iki ayrılmaz bileşenden oluşur ve tehlikeli maddelerin doğasını ve olasılığını belirler.

Sınıflar :

Sınıf I: Patlayıcı gazlar, buharlar veya sıvıların bulunduğu bölgeleri kapsar. Sınıf I, maddelerin özgül özelliklerine göre A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır.

Sınıf II: Tutuşabilir tozların bulunduğu alanlarla ilgilidir. Sınıf II, farklı toz özelliklerine karşılık gelen E, F ve G gruplarına daha ayrılmıştır.

Sınıf III: Pamuk veya tiftik gibi tutuşabilir liflerin veya uçan maddelerin bulunduğu alanları belirtir. Bu sınıf altında alt bölümler bulunmamaktadır.

 

Bölümler :

Bölüm 1: Normal işletme sırasında veya arıza durumlarında tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlara atıfta bulunur.

Bölüm 2: Tehlikeli maddelerin yalnızca anormal koşullarda bulunduğu bölgeleri belirtir.

 

Bölge Sistemi: Detaylara İnmek

Uluslararası düzeyde, Bölge Sistemi tehlikeli alan sınıflandırması için paralel bir çerçeve olarak hizmet verir. Tehlikeli maddelerin var olma olasılığını dikkate alır.

 

Bölgeler :

     Bölge 0: Tehlikeli maddelerin sürekli veya uzun süreli bulunduğu bir ortamı ifade eder.

     Bölge 1: Tehlikeli maddelerin normal işletme koşullarında bulunabileceği alanları belirtir.

     Bölge 2: Tehlikeli maddelerin bulunma olasılığı düşük olan bölgeleri ifade eder ve bulunuyorlarsa bu durum kısa süreli olabilir.

 

Isı İzleme Sistem Tasarımlarının Etkisi

Tehlikeli alan sınıflandırmalarını anlamak, ısı izleme sistemlerinin tasarım sürecini derinden etkiler:

Ekipman Seçimi: Ekipmanlar, sınıflandırma gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, bölgeler Zone onaylı cihazları zorunlu kılar ve 1. seviye bölgeler patlamaya dayanıklı ekipmanları gerektirir.

Kabinetler: Tehlikeli alanlar, potansiyel patlamaları içerecek şekilde tasarlanmış patlamaya dayanıklı kabinetleri gerektirir.

Kablo Türleri ve İzolasyon: Isı izleme kabloları ve izolasyonun seçimi çok önemlidir. Kendini düzenleyen kablolar, mineral izoleli kablolar ve yangına dayanıklı izolasyon önem kazanır..

Kablo Türleri ve İzolasyon: Kontrolörler ve izleme cihazları, volatil ortamlarda güvenliği sağlamak için intrinsik olarak güvenli veya patlamaya dayanıklı olmalıdır.

Kurulum ve Bakım: Sınıflandırmaya özgü güvenlik kurallarına sıkı uyum, güvenli kurulum ve devam eden bakımı sağlar.

 

Düzenleyici Standartlara Uyum

Kuzey Amerika'da Ulusal Elektrik Kodu (NEC) veya küresel olarak Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartları gibi standartlara mutlak uyum, tartışılamaz bir gerekliliktir.

 

Sonuç olarak:

Tehlikeli ortamların karmaşık yapısında, tehlikeli alan sınıflandırmalarını anlamak, güvenlik pusulasını kullanmaya benzer. Bölgeler ve Bölümler, ısı izleme tasarım seçimlerinizi yönlendirmenin yanı sıra güvenliğin hakim olduğu bir ortamın gelişmesine de yardımcı olur. Bu sınıflandırmaları ısı izleme tasarımlarınıza entegre ederek, sadece işlevsel değil, potansiyel tehditlere karşı güçlendirilmiş sistemler oluşturursunuz, bu da personelin güvenliğini ve işletmelerinizin bütünlüğünü sağlar.

Yazar: Ignis Trace

ignis-trace

SOLCO PYROELEC ürünleri hakkında bilgi almak için İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.